Educhatka Gabinety Terapeutyczne

Posiadamy szeroką ofertę usług w zakresie pomocy terapeutycznej.

Nasza ofertaKontakt

Gabinet
Terapeutyczny
Educhatka

Posiadamy szeroką ofertę usług w zakresie pomocy terapeutycznej. Prowadzimy szereg terapii dzieci a także konsultacje rodzicielskie, terapię rodzin, indywidualną terapię psychologiczną dla młodzieży oraz osób dorosłych w nurcie psychodynamiczym oraz w ujęciu systemowym.

Więcej o nas

Problemy Twojego Dziecka, z którymi możesz się do nas zgłosić:

 • LOGOPEDYCZNE

  • Zaburzenia rozwoju mowy i języka – zaburzenia artykulacji, zaburzenia ekspresji mowy, zaburzenia rozumienia mowy, afazja;
  • Mutyzm wybiórczy.
 • PSYCHOLOGICZNE

  • Zaburzenia emocjonalne;
  • Sytuacja rozwodu;
  • Zaburzenia funkcjonowania społecznego;
  • ADHD;
  • Zaburzenia zachowania.
 • PEDAGOGICZNE

  • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia; dysortografia – zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych;
  • Niepełnosprawność intelektualna;
  • Trudności w nauce: j. polski, matematyka (reedukacja).
 • ROZWOJOWE

  • Autyzm, zespół Aspergera;
  • Zaburzenia integracji sensorycznej;
  • Trudności w zachowaniu;
  • Opóźniony rozwój mowy;
  • Problemy w relacjach społecznych.

Nasz zespół

Joanna Juchnowicz
Joanna Juchnowicz
Iwona Juchnowicz
Iwona Juchnowicz
Agnieszka Frąckowiak-Morawska
Agnieszka Frąckowiak-Morawska
Agnieszka Pilecka
Agnieszka Pilecka
Paulina Oczkowska
Paulina Oczkowska
Katarzyna Wylegała
Katarzyna Wylegała
Małgorzata Kubacka
Małgorzata Kubacka
Elżbieta Sicińska
Elżbieta Sicińska
"Zauważ kompetencje dziecka i doceń je, a ono samo będzie już dalej je rozwijać. Jeśli dzieci są zauważane, jeśli się ich słucha, dojrzewają i pogłębiają swoją wrażliwość oraz różne umiejętności na własną rękę. Jeśli jednak ich kompetencje nie zyskują uznania, stają się nieznośne lub bezradne. Najważniejsze, by rozumieć, że reakcje dziecka zawsze mają głęboki sens"
Jesper Juul