Nasza kadra

 • Jestem psychologiem, psychoterapeutą,  terapeutą integracji sensorycznej.  Ukończyłam studia z zakresu psychologii oraz pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Aktualnie jestem studentką 4 roku szkolenia na  Psychoterapeutę Dzieci i Młodzieży w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Nieustannie uczestniczę w warsztatach, szkoleniach i treningach rozwojowych.

  Odkąd pamiętam interesował mnie człowiek. Nie wyobrażam sobie, bym mogła zajmować się w swoim życiu czymkolwiek innym. W Educhatce pracuje głównie jako psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Obszarem moich zawodowych zainteresowań jest dziecko i adolescent. Wspieram dzieci i młodzież w ich problemach, z którymi zostali zgłoszeni lub w przypadku młodzieży, z którymi często sami się zgłaszają. Od początku swojej pracy zawodowej pracuje również z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

  Prywatnie spełniam się w mojej życiowej roli bycia mamą. W wolnym czasie gram w tenisa, uczę się, czytam, gotuję i celebruję chwile w gronie rodziny i przyjaciół.

 • Jestem absolwentką studiów magisterskich z zakresu pedagogiki. Ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

  Posiadam dodatkowe kwalifikacje z zakresu: terapii ręki, terapii behawioralnej, diagnozy funkcjonalnej oraz treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Posiadam duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, także z niepełnosprawnościami, zdobyte w szkole, przedszkolu oraz gabinecie terapeutycznym. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy.  

  Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance jako nauczyciel matematyki oraz w Gabinecie Terapeutycznym Educhatka, gdzie prowadzę terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży z problemami w nauce: dysleksją, dyskalkulią. Pracuję także jako terapeuta ręki. W swej pracy stosuję różne metody z zakresu terapii pedagogicznej, terapii ręki, oraz terapii behawioralnej, które są pomocne w odnoszeniu sukcesu przez dzieci. 

  Praca z dziećmi jest moją pasją i powołaniem, poświęcam jej mnóstwo czasu. Po pracy lubię znaleźć czas na dobrą książkę czy film. Prywatnie jestem spełnioną żoną, dumną mamą dwóch dorosłych córek, oraz babcią wspaniałej wnuczki Blanki.

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii, ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pedagogiki specjalnej. Doświadczenie zawodowe w pracy zdobywałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu na różnym poziomie rozwoju.

  Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym Educhatka oraz Gabinecie Terapeutycznym Educhatka. Prowadzę również grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych, indywidualne zajęcia integracji sensorycznej, terapii ręki oraz terapii behawioralnej.

  Moim zawodowym celem od zawsze była praca z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami integracji sensorycznej, która daje mi ogromną satysfakcję oraz poczucie spełnienia zawodowego. Największą radość podczas zajęć przynosi mi  uśmiech na twarzy moich podopiecznych. Dobro dziecka jest zawsze na pierwszym miejscu, w swojej pracy podążam za dzieckiem oraz wspieram w nim rozwój samodzielności. Planując terapię korzystam z różnych technik i narzędzi, które dobieram w sposób indywidualny do każdego dziecka.

  Prywatnie amatorka dobrej kawy, w ciągłym biegu, mama cudownego chłopca, który sprawia, że każdego dnia jestem coraz silniejsza.

  Szkolenia: 

  • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (III stopniowy);
  • Trening Umiejętności Społecznych;
  • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej ( I i II stopnia);
  • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących;
  • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno –motorycznym;
  • Szkolenie trenerskie Smyko- Multisensoryka;
  • Planowanie Terapii Indywidualnej dziecka z Autyzmem.
 • Jestem absolwentką studiów magisterskich z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii. Przez ostatnie lata pracowałam w szkole państwowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz logopeda. Obecnie pracuje jako logopeda w Przedszkolu Terapeutycznym Educhatka. Zajmuje się terapią logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu na różnym etapie rozwoju. W gabinecie terapeutycznym prowadzę terapię logopedyczną dzieci i młodzieży.

  Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest terapia wad wymowy, terapia miofunkcjonalna, programowanie mowy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz spektrum autyzmu. Praca z pacjentami małymi jak i dużymi sprawia mi wiele radości i satysfakcji, daje mi wiarę, że to co robię jest potrzebne i ważne dla innych. Systematycznie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach z zakresu logopedii.

  Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych córek oraz synka. W wolnym czasie czytam i pielęgnuję mój ogród. Uwielbiam podróże, w szczególności wędrówki górskie. Jestem smakoszem wyśmienitej kuchni mojego męża.

 • Jestem absolwentką magisterskich studiów psychologicznych i licencjackich z pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaję regularnej, profesjonalnej superwizji. Ukończyłam także kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Szkołę Konsultacji dla Psychologów, prowadzoną przez Agnieszkę Stein i Małgorzatę Stańczyk. 

  W czasie studiów byłam aktywną studentką, zaangażowaną w różne działania na uczelni: między innymi w projekt AMUL (Aktywny Mały Uniwersytet Latający) w ramach którego przygotowywałam i prowadziłam zajęcia w wielu szkołach i przedszkolach na terenie Wielkopolski. Byłam wolontariuszką w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFuturo oraz Olimpiad Specjalnych. Praktyki studenckie odbywałam w takich miejscach jak: Międzynarodowa Szkoła w Berlinie (Internationale Schule Berlin), hospicjum Pallium w Poznaniu, szkoły integracyjne, specjalne, szpital psychiatryczny Dziekanka w Gnieźnie.

  Mieszkając przez ostatnie lata poza granicami naszego kraju, świadczyłam pomoc psychologiczną dla Polaków mieszkających w Niemczech w ramach współpracy z Polską Radą Społeczną, mającą swoją siedzibę w Berlinie.  

  W Gabinecie Terapeutycznym Educhatka pracuję z dzieckiem i jego rodziną prowadząc konsultacje, poradnictwo oraz indywidualne i grupowe zajęcia wspierające rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dziecka. W szczególności zajmuję się takimi obszarami jak:

  • Zaparcia i moczenie się u dzieci;
  • Wsparcie rodziny podczas rozwodu;
  • Niepokój związany z rozwojem dziecka (“czy to normalne?”);
  • Problemy szkolne dziecka (brak motywacji do nauki, problemy rówieśnicze);
  • Lęki u dzieci;
  • Wsparcie relacji rodzinnych;
  • Wypalenie rodzicielskie;
  • Wsparcie rodziny w chorobach somatycznych.

  Od zawsze wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi. Jednak dopiero, kiedy sama zostałam mamą, uświadomiłam sobie, jak bardzo rozwój dziecka zależy od środowiska w jakim się wychowuje. Dlatego postanowiłam, że chcę wspierać całe rodziny. Jestem zdania, że dobra i efektywna pomoc psychologiczna jest zawsze wynikiem owocnej współpracy rodzica ze specjalistą. 

  Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie spaceruję, oglądam seriale, czytam książki i uczę się nowych rzeczy.

  Ukończone kursy:

  • Trening Umiejętności Społecznych – prowadzony przez Studio Psychologiczne Joanna Węglarz;
  • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej;
  • Kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach;
  • Coaching Systemowy dla Rodziców (prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) – w trakcie;
  • Szkoła Konsultacji dla Psychologów, prowadzona przez Agnieszkę Stein i Małgorzatę Stańczyk (moduł 1 i 2) (Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów);
  • Zaparcia nawykowe i moczenie – szkolenie dla profesjonalistów 0-6, prowadzone przez Karlę Orban;
  • Self – Reg dla profesjonalistów – szkolenie z dr Jagodą Sikorą;
  • Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży – szkolenie z dr Jagodą Sikora.
 • Doświadczenie zdobywałam pracując jako nauczyciel dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach edukacyjnych tj. gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole. Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym „Niepubliczny Punkt Przedszkolny Educhatka”. Prowadzę również indywidualne oraz grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych.

  Tytuł magistra pedagogiki specjalnej zdobyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku ukończyłam roczne Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Zawodowo obszarem moich zainteresowań  jest praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Opieram ją głównie na empatii, zrozumieniu i bezwarunkowej akceptacji. Każde dziecko jest dla mnie wyjątkowe, czyli posiadające oddzielną historię, inne trudności, inne możliwości a także  sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. To sprawia, że do każdego z nich podchodzę indywidualnie z cierpliwością i zrozumieniem. Planując terapię  łączę ze sobą różne techniki i staram się wybierać te najbardziej pasujące w danym momencie do dziecka.

  Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch wspaniałych chłopaków, którzy każdego dnia uczą mnie otwartości, cierpliwości, wrażliwości oraz pokazują mi, że są odrębnymi jednostkami, każdy ciekawy i piękny na swój własny sposób.  

 • W 2012 roku ukończyłam studia licencjackie o specjalizacji Edukacja Elementarna Terapia Pedagogiczna, a w 2014 roku studia magisterskie o specjalizacjach: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W 2017 roku ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Logopedia.

  Specjalizuję się w terapii dzieci z autyzmem z wykorzystaniem elementów stosowanej analizy zachowania, terapii logopedycznej dzieci niemówiących ze spektrum, terapii logopedycznej zorientowanej na niwelowanie zaburzeń artykulacyjnych. Specjalizuję się także w pracy z uczniami z dysleksją, w szczególności w zakresie dysortografii, jak również w zaburzeniach słuchu fonematycznego.

  Praca jest dla mnie możliwością docenienia niewielkich rzeczy, tych drobnych postępów każdego ucznia, które wywołują uśmiech za każdym razem, kiedy podopieczni przezwyciężą swoje trudności, kiedy odkrywają, że samodzielnie potrafią wykonać zadanie; kiedy dzielą się tym ze swoimi bliskimi i są z siebie dumni. Moja praca jest dla mnie także sposobnością do wsparcia rodzin, pomocy w codzienności. Osobiście pracę traktuję również jako możliwość rozwoju w różnych dziedzinach wiedzy, jako poszerzanie horyzontów.

  Prywatnie jestem mamą zaciekawionego odkrywaniem świata- dziecka, które ma mnóstwo pomysłów na spędzanie czasu. Jest dla mnie inspiracją i wyzwaniem. W czasie wolnym spaceruję i jeżdżę na łyżworolkach. Lubię gotować i piec. Pasjonuje mnie także dekorowanie przedmiotów techniką decoupage.

  Ukończone kursy:

  • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem;
  • Autyzm: teoria- metody pracy- praktyka;
  • Jak przywracać światu osoby z autyzmem? Współczesne badania i dobre praktyki;
  • Zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami;
  • Wykorzystanie technik relaksacyjnych, wizualizacyjnych oraz muzykoterapii aktywnej w pracy z dzieckiem z przejawami zachowań agresywnych;
  • PBP Porozumienie Bez Przemocy M.B. Rosenberg;
  • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących;
  • Opieka logopedyczna nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym- od okresu noworodkowego do wieku szkolnego;
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją);
  • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej.
 • Jestem absolwentką edukacji przedszkolnej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, neurologopedii . Uzyskałam certyfikat Centrum Metody Krakowskiej jako specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania.

  Lubię dzieci i lubię z nimi pracować. Staram się wspierać ich wszechstronny rozwój. Pomagam pokonać trudności w komunikowaniu się. Prowadzę zajęcia logopedyczne mające na celu stymulację rozwoju mowy . Każde spotkanie z dzieckiem daje mi mnóstwo radości, a nawet najmniejszy nasz wspólny sukces jest ogromną motywacją do dalszej pracy. Obserwacja zmian zachodzących w rozwoju dzieci daje mi ogromne poczucie satysfakcji oraz dodaje sił do działania.

  W życiu prywatnym jestem szczęśliwą żoną i matką dwóch nastolatek, a spędzanie z nimi czasu to moje główne hobby.

  Znam wiele metod na rozplątywanie języka, które poznałam pogłębiając swą wiedzę podczas wielu wielu kursów i szkoleń doskonalących, m.in.:

  • Masaż logopedyczny dr Elżbiety Stecko
  • Terapia Neurobiologiczna- Centrum Metody Krakowskiej
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- Centrum Metody Krakowskiej
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Centrum MetodyKrakowskiej
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® – Centrum Metody Krakowskiej
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu – Centrum Metody Krakowskiej
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – CentrumMetody Krakowskiej
  • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju-Centrum Metody Krakowskiej
  • Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem- Centrum Terapii logopedycznej i szkoleń DISCURSO
  • Od jedzenia, połykania i oddychania do mówienia- Centrum Terapii logopedycznej i szkoleń DISCURSO
  • GUGAHOPLAA; od zabawy do mówienia; od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego- Centrum Terapii logopedycznej i szkoleń DISCURSO
  • III stopniowy kurs Terapii Behawioralnej dla dzieci z autyzmem; AUTUS
  • Wpływ motoryki małej na rozwój mowy
  • Wyrabianie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne w systemie „Edukacja przez ruch”
  • Wykorzystanie metody Dobrego Startu w stymulowaniu psychoruchowego rozwoju dziecka
 • Jestem absolwentką studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Integracji sensorycznej.

  Od najmłodszych lat chciałam pracować z dziećmi, jednak dopiero, gdy zostałam mamą zaczęłam spełniać swoje marzenia, edukując się w kierunku pracy z dziećmi z całościowym zaburzeniem rozwoju. Obecnie doświadczenie zawodowe zdobywam pracując, jako pedagog specjalny w Przedszkolu Terapeutycznym Educhatka oraz Gabinecie Terapeutycznym Educhatka , prowadząc zajęcia integracji sensorycznej. Moim zawodowym celem stała się praca z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami integracji sensorycznej, która daje mi ogromną satysfakcję oraz poczucie spełnienia zawodowego. Staram się wspierać wszechstronny rozwój dziecka i jego samodzielność.

  Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci, którzy każdego dnia uczą mnie uważności, cierpliwości i radości z najmniejszych sukcesów. Czas wolny bardzo lubię spędzać aktywnie z najbliższymi i przyjaciółmi.