Oferta

 • To zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub wyrównawcze. Obejmują one szereg specjalistycznych i długofalowych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w radzeniu sobie z nauką.

  Na zajęcia zapraszamy dzieci do 8 klasy szkoły podstawowej.

  Dla kogo?

  • dzieci o nieharmonijnym/wolniejszym rozwoju,
  • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji (dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania),
  • dzieci wczesnoszkolnych z grup ryzyka dysleksji,
  • dzieci starszych (nastolatków) z trudnościami szkolnymi,
  • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi,
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem, Zespołem Aspergera.
 • Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci:

  • ze zwiększonym lub obniżonym napięciem mięśniowym w obrębie kończyny górnej,
  • niechętnie podejmujących czynności manualnych(malowanie, układanie małych  przedmiotów, lepienie z plasteliny),
  • mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
  • mających problem z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, picie z kubka, zapinanie guzików itp),
  • z zaburzeniami kontroli wzrokowo-ruchowej,
  • z nadwrażliwością dotykową,
  • mających problemy grafomotoryczne (pisanie, rysowanie).

  Cele terapii:

  • poprawa sprawności ruchowej kończyny górnej,
  • kształtowanie i doskonalenie prawidłowego chwytu,
  • wykonywanie precyzyjnych i kontrolowanych ruchów palców,
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności manipulowania przedmiotami,
  • usprawnianie koordynacji obu rąk,
  • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • osiągnięcie samodzielności w czynnościach samoobsługowych,
  • dostarczanie wrażeń dotykowych,
  • koncentracji,
  • doskonalenie pisania

  Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka.

 • To zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

  Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych dzieci m.in. :

  • nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
  • ćwiczenie komunikacji w grupie rówieśniczej
  • rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
  • praca nad przestrzeganiem zasad.

  Dzieci dowiedzą się więcej o sobie, swoich uczuciach i potrzebach. Poznają swoje mocne strony oraz metody radzenia sobie z emocjami.

  Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw, przeplatanych pracą w podgrupach, pogadankami oraz rozmowami w kręgu.

 • Jest przeznaczona zarówno dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole (w tym dzieci z grupy ryzyka “dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych) jak i dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

  Zaburzenia Integracji Sensorycznej to nieprawidłowy odbiór lub/i interpretacja docierających wrażeń sensorycznych, który uniemożliwia właściwe reagowanie w określonych sytuacjach.
  Zaburzenia SI mogą mieć dwojaki charakter:

  • podwrażliwości sensorycznej,
  • nadwrażliwości sensoryczne

  Na bazie tych zaburzeń mogą powstać trudności w planowaniu i wykonywaniu ruchów. Jest to tzw. dyspraksja. Zaburzenia te mogą występować w obrębie wszystkich zmysłów, mogą również współwystępować.

  Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka:

  • jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne,
  • łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi
  • bywa agresywne,
  • jest niestabilne emocjonalnie,
  • jest zbyt statyczne, mało aktywne,
  • ma trudności z zasypianiem i snem,
  • prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe,
  • z opóźnieniem osiągało kolejne stadia rozwoju  (siadanie, chodzenie, mówienie),
  • unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
  • nie toleruje zabaw dłońmi,
  • nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci,
  • domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy,
  • wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe,
  • ma słabą świadomość własnego ciała,
  • wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie),
  • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone),
  • wydaje się niezdarne (często upada, potyka się),
  • ma trudności z oceną odległości,
  • może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie),
  • ma problemy z obustronną koordynacją ruchową,
  • często myli strony prawa-lewa
  • z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób,
  • reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki),
  • boi się odrywać stopy od podłoża,
  • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
  • boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki),
  • ma trudności z pisaniem, czytaniem,
  • zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością,
  • zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty,
  • nieprawidłowo stoi / siedzi,
  • szybko się męczy,
  • jest wrażliwe na światło lub określone kolory,
  • ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem,
  • nie lubi / domaga się pokarmów o określonej konsystencji,
  • poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty),
  • nie lubi głośnych / określonych dźwięków,
  • ma opóźniony rozwój mowy,
  • lubi wydawać głośne dźwięki,
  • nie zauważa pewnych dźwięków,
  • poznaje otoczenie za pomocą węchu,
  • negatywnie reaguje na niektóre zapachy,
  • nie rozróżnia zapachów,
  • ignoruje nieprzyjemne zapachy.
 • Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest kwestią niezwykle ważną, gdyż ma istotny wpływ na rozwój wszystkich funkcji umysłowych. Jeśli cokolwiek niepokoi Państwa w mowie Waszej pociechy (dziecko mówi niewyraźnie, ma mały zasób słownictwa, posiada niewyraźną artykulację, itp.) jak najszybciej zgłoście się na badanie logopedyczne.

  Należy pamiętać, że terapię logopedyczną należy rozpocząć jak najszybciej, zanim nieprawidłowa wymowa utrwali się na dobre.

  Co oferujemy?

  • przeprowadzamy diagnozy logopedyczne,
  • prowadzimy terapię logopedyczną opóźnionego rozwoju mowy,
  • korygujemy wady wymowy,
  • kształtujemy nawyk prawidłowego oddychania,
  • kształtujemy nawyk prawidłowej pozycji spoczynkowej języka i połykania,
  • stymulujemy narządy artykulacyjne,
  • wykonujemy masaże logopedyczne,
  • wykorzystujemy tradycyjne i innowacyjne metody pracy.
 • Oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom.

  Jeśli martwisz się o swoje dziecko lub sam czujesz się zagubiony, masz wrażenie, że Twoje życie wymyka Ci się z rąk i tracisz kontrolę nad tym co się dzieje, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu.

  Zajmujemy się terapią rodzinną, zaburzeniami relacji, pracą z dzieckiem. Pomożemy Ci zrozumieć, co tak naprawdę czuje Twoje dziecko i jakie emocje nim kierują. Nauczymy Cię jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak się ze sobą komunikować, żeby każdy zrozumiał co druga osoba chciała mu przekazać.

  Zapraszamy także rodziców i dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, trudnościami w uczeniu się i koncentracją uwagi. Pracujemy z dziećmi lękowymi, po traumie jak i z zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi.

  Pracujemy w nurcie systemowym oraz psychodynamicznym. Każda terapia ustalana jest indywidualnie, a jej czas zależy od sytuacji w jakiej znajduje się osoba poddana terapii.

  Jeśli na terapie zgłaszane jest dziecko, na pierwsze spotkanie zapraszamy zawsze samych rodziców. To czas, w którym opowiadacie Nam o swoim problemie. Zadajemy Wam pytania dotyczące rozwoju Waszego dziecka, jest to dla nas niezwykle ważne, by ocenić problem z jakim zmaga się dziecko, dlatego proszę Cię, mów prawdę. Jeśli posiadasz jakieś badania, opinie, dokumenty dziecka, proszę weź je ze sobą.